mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин борбордук аппаратынын кадрлар резервинин административдик кызматтардын башкы жана кенже тобуна киргизүү үчүн ачык сынагын жарыялайт

           Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин борбордук аппаратынын кадрлар резервинин административдик кызматтардын башкы жана кенже тобуна киргизүү үчүн ачык сынагын жарыялайт.

 1. ЖАЛПЫ (НЕГИЗГИ) МЫЙЗАМДАРДЫ БИЛҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ ТАЛАПТАР

Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

1)..Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси;

4)..“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5)..“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

6) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7) “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

8) “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

9) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

1)..Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2)..“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

II. ТИЕШЕЛҮҮ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫ БОЮНЧА ИШ ЧӨЙРӨСҮН РЕГЛАМЕНТТӨӨЧҮ МЫЙЗАМДАРДЫ (ПРЕДМЕТТИК) БИЛҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ ТАЛАПТАР ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

Башчынын орун басары (Транспорт багыты, Башкы кызмат орду, Б-Б)

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 2. “Техникалык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 3. “Жер транспортунун системалары” багытындагы “Автомобиль жана автомобиль чарбасы” адистиги;
 4. “Автотранспорт каражаттарын эксплуатациялоо” багытындагы “Ташууну жана транспортту башкарууну уюштуруу”, “Жол кыймылын уюштуруу”, “Кыймылды уюштуруу жана коопсуздук”, “Автомобиль транспортун эксплуатациялоо” адистиктери;

—           “Курулуш” багытындагы “Автоунаа жолдору жана аэродромдору” адистиги;

 • “Транспорттук техника жана технология” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 • “Транспорт-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо” багытындагы “Автомобиль транспорту”, “Суу транспорту”, “Машина куруу”, “Механизация” адистиктери.
 • Юриспруденция.
 • Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 5 жылдан кем эмес.
 • Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жонүндө кодекси;
 • “Автомобиль транспорту жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы № 430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы № 519 “Кыргыз Республикасында автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-майы № 311 “Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы № 454 “Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоодо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 259 «Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксаттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө» токтому;

Ошондой эле төмөнкүлөрдү билүү зарыл:

— кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

— статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечимдерди кабыл кабыл алуунун натыйжалуулугун колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүү;

— тест, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

— файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө, атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү;

— тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу;

— диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө);

— компьютердик жана социалдык тармактардагы иш: маалыматты издөө, бөлүшүү жана сактоо (интернет, электрондук почта ж.б.);

— электрондук каттарды кабыл алуу жана жөнөтүү;

— ар кандай браузерлер менен иштөө;

— кеңсе техникасы менен иштөө: көчүргүчтөр, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү доска, факс.

Билгичтиги:

 • иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
 • өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
 • чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

Көндүмдөрү:

 • аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
 • маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Инспектор (Транспорт багыты, Кенже кызмат орду, К-Б)

      Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли
 2. “Техникалык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 3. “Жер транспортунун системалары” багытындагы “Автомобиль жана автомобиль чарбасы” адистиги;
 4. “Автотранспорт каражаттарын эксплуатациялоо” багытындагы “Ташууну жана транспортту башкарууну уюштуруу”, “Жол кыймылын уюштуруу”, “Кыймылды уюштуруу жана коопсуздук”, “Автомобиль транспортун эксплуатациялоо” адистиктери;
 5. “Транспорттук техника жана технология” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 6. “Транспорт-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо” багытындагы “Автомобиль транспорту”, “Суу транспорту”, “Машина куруу” , “Механизация”   адистиктери.
 • Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Иш стажына талаптарды койбостон.
 • Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
 • “Автомобиль транспорту жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы № 430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы № 519 “Кыргыз Республикасында автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-майы № 311 “Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы № 454 “Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоодо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-декабрындагы № 724 “Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын сакталышын мамлекеттик контролдоону ишке ашыруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 259 «Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксаттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө» токтому;

Ошондой эле төмөнкүлөрдү билүү зарыл:

— кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

— статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечимдерди кабыл кабыл алуунун натыйжалуулугун колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүү;

— тест, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

— файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө, атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү;

— тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу;

— диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө);

— компьютердик жана социалдык тармактардагы иш: маалыматты издөө, бөлүшүү жана сактоо (интернет, электрондук почта ж.б.);

— электрондук каттарды кабыл алуу жана жөнөтүү;

— ар кандай браузерлер менен иштөө;

— кеңсе техникасы менен иштөө: көчүргүчтөр, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү доска, факс.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • командада иштөө;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Жетектөөчү адис (Юриспруденция багыты, кенже кызмат орду, К-Б)

      Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

“Гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:

 • “Юриспруденция;
 • “Персоналды башкаруу”;
 • “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”;
 • Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Иш стажына талаптарды койбостон.
 • Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январы ПЖ № 17 “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы № 120 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында адам ресурстарын башкаруунун автоматташтырылган маалыматтык системасы жөнүндө” токтому”;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому.

Ошондой эле төмөнкүлөрдү билүү зарыл:

— кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

— статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечимдерди кабыл кабыл алуунун натыйжалуулугун колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүү;

— тест, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

— файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө, атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү;

— тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу;

— диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө);

— компьютердик жана социалдык тармактардагы иш: маалыматты издөө, бөлүшүү жана сактоо (интернет, электрондук почта ж.б.);

— электрондук каттарды кабыл алуу жана жөнөтүү;

— ар кандай браузерлер менен иштөө;

— кеңсе техникасы менен иштөө: көчүргүчтөр, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү доска, факс.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • командада иштөө;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

 • жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баяны (резюме, сүрөтүн;);
 • паспорттун көчүрмөсүн;
 • керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөндүрүлөт).

    Документтерди 2024-жылдын 11-июнунан 11-июлуна чейин Уюштуруу жана укуктук иштер бөлүмүнө тапшыруу керек. Конкурска катышуу үчүн  документтерди төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  Бишкек шаары, Н.Исанов көчөсү 42,каб.212 (Уюштуруу жана укуктук иштер бөлүмүнө) байланыш номери             31-40-73.