mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Закон Кыргызской Республики О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту реконструкции автомобильной дороги Север-Юг (альтернативная автодорога Балыкчы — Джалал-Абад), подписанного 17 мая 2017 года в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия

Статья 1. Ратифицировать Кредитное соглашение между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту реконструкции автомобильной дороги Север-Юг (альтернативная автодорога Балыкчы-Джалал-Абад), подписанного 17 мая 2017 года в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия.

 

Статья 2. Правительству Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Саудовский Фонд Развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

 

 

 

Президент 

Кыргызской Республики                                                                     А. Атамбаев            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Жусубалиев _____________                           “____” ______________ 2017 г.

 

 

 

 

 

 

Долбоор

 

 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2017-жылдын 17-майында Сауд Аравия Королдугунун Джидда шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы Түндүк-Түштүк  автожолун реконструкциялоо долбоору (Балыкчы-Жалал-Абад альтернативдүү автожолу) боюнча насыялык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө

 

 

1-берене. 2017-жылдын 17-майында Сауд Аравия Королдугунун Джидда шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы Түндүк-Түштүк  автожолун реконструкциялоо долбоору (Балыкчы-Жалал-Абад альтернативдүү автожолу) боюнча насыялык макулдашуу ратификациялансын.

 2-берене. Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтү жогоруда көрсөтүлгөн Макулдашуунун күчүнө кириши үчүн Кыргыз Республикасы зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаргандыгы жөнүндө белгиленген тартипте Сауд Ɵнүктүрүү Фондун билдирсин.

3-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                         А. Атамбаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Жусубалиев _____________                             “____” ______________ 2017 ж.