mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Стратегиялык онугуу жана инвестициялар болуму боюнча суроолор

Предметтик тест боюнча ЧУА суроолору

 

«КР мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» КР Мыйзамы

«Инвестициялар жөнүндө» КР Мыйзамы

«Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө» КР Мыйзамы

«Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө» КР Мыйзамы

 «Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилери жөнүндө» КР Мыйзамы

 

Предметтик  тест боюнча суроолор

1. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк — бул:

2. Төмөндө саналган принциптердин кайсынысы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциптерине тиешелүү эмес?

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен түз сүйлөшүүлөр жолу аркылуу мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн демилгечиси катары чыгууга ким укуктуу?

4. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну түзүүдө жеке өнөктөштүк деп кимди таанышат?

5. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү ишке ашыруу үчүн кандай кепилдиктер берилет?

6. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкагында долбоорду ишке ашырууга байланыштуу, бул ишмердик:

7. Аткаруу бийлигинин жергиликтүү органы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө түзүлгөн макулдашуу тууралуу маалыматтарды жана бардык тиркемесин кошуу менен анын толук текстин жалпыга маалымдоо каражаттарында убакыттын кайсы мезгили ичинде жайгаштырышы керек?

 

8. Концессия — бул:

9. Концессиялык иштин негизги принциптери болуп саналат:

10. Концессиялык келишимдин объектиси болуп эмне саналат?

11. Концессияга өткөрүүгө жол берилбеген объектилердин тизмеги ким тарабынан белгиленет?

12. Концессиялык келишимге ылайык концессионер ага берилген мулктү кайсы органдын макулдашуусуз сатууга укуктуу эмес?

13. Концессионер менен концессиондук келишимди кайсы учурда бузууга мүмкүн?

14. Мамлекет үчтөн эки акциясына ээ акционердик коомдун мүлкүн концессияга берүү жөнүндө чечимди ким кабыл алат?

15. Стратегиялык маанидеги объетилер тизмеги ким тарабынан бекитилет?

16. Концессияга конкурс өткөрүү тартиби ким тарабынан аныкталат?

17. Концессиялык келишимдердин долбоорлору мамлекеттик каттоого чейин милдеттүү тартипте эмнеден өтүшу керек?

18. Концессионердин төлөмү бөлүнөт:

19. Түз төлөмдөр болуп саналат:

20. Кыйыр төлөмдөр болуп саналат:

21. Концессиондук келишимге негизги жоболор киргизилген, алар:

22. Концессиондук келишим канча мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн?

23. Концессиондук келишимди тез арада бузуу учурунда, концессионер ишкананы убакыттын кайсы мезгилине чейин жоюуга милдеттүү?

24. КР жарандарынын эмгегине төлөм, социалдык камсыздандыруу жана эмгекти коргоо концессияларда жөнгө салынган ченемдер:

25. Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо бул:

26. Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик программалоо — бул:

27. Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн орто мөөнөттүк болжолдоо эсептелинген мезгил:

28. Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдуу параметрлери ким тарабынан бекитилет?

29. Мамлекеттик болжолдоонун катышуучусу болуп ким саналат?

30. Социалдык-экономикалык өнүгүүнү болжолдоо камтыйт:

31. Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн жалпы болжолдоо ким тарабынан бекитилет?

32. КР Өкмөтү Кыргыз Республикасынын бекитилген социалдык-экономикалык өнүгүүсүн жалпы болжолдоону КР Жогорку Кеңешине кайсы числого чейин жөнөтүшү керек.

33. Стратегиялык объектилерге кирген объектилер:

34. Төмөндө саналган объектилердин кайсынысы стратегиялык болуп саналбайт?

35. Стратегиялык объектилердин тизмеги аныкталат:

36. Улуттук коопсуздукту камсыз кылууга багытталган стратегиялык объектилерди иштетүү жана эксплуатациялоо режимине атайын талаптар ким тарабынан белгиленет?

37. Магистралдык темир жолдорду менчиктештирүү программасы ким тарабынан бекитилет?

38. «Инвестициялар» түшүнүгү:

39. Түз инвестициялар болушу мүмкүн:

40. Чет өлкөлүк инвестор — бул:

41. Кайра инвестициялоо – бул:

42. КР территориясында инвестициялардан алынган кайсы каражаттарды инвестор репатриация кылууга укуктуу?

43. Экспроприациядан ордун толтурууда LIBOR он эки айлык ставка кайсы учурда колдонулат?

44. КРда инвестициялык ишти жүзөгө ашырууда КРнын улуттук валютасын инвестор кайсы валютада конвертирлөөгө укуктуу?

45. Инвесторлордун кызыкчылыктарын кандайдыр бир деңгээлде козгогон бардык соттук чечимдер:

46. КРнын территориясында инвестор түзүүгө укуктуу:

47. Инвестор КРга кайсы акча каражаттары түрүндө инвестиция салууга укуктуу?

48. Инвесторлорду колдоо боюнча ыйгарым укуктуу орган кандай негизги функцияларды аткарышы керек?

49. Мамлекеттик социалдык камсыздоо боюнча камсыздоо төгүмдөрүн инвестор кимге чегериши керек?