mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Мыйзамдолбоорлоо ишмердиги жана укуктук колдоо башкармалыгы боюнча суроолор

Предметтик тест боюнча ЧУА суроолору

 

1. «КРнын Өкмөтү жөнүндө» Конституциялык мыйзам

2. КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы №746 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө» Жобо

 

Предметтик тест боюнча суроолор

1. КР Өкмөтү кандай орган болуп саналат?

2. КР Өкмөтүнүн ишинин негизги принциптери кайсылар?

3. КР Өкмөтүнүн структурасы ким тарабынан бекитилет?

4. КР Өкмөтүнүн ишинин программасы ким тарабынан бекитилет?

5. Фракциялар биримдиги КР Премьер-министри кызматына талапкерди убакыттын кайсы мезгили ичинде көрсөтүшү керек?

6. КР Президенти КР Премьер-министрин дайындоо жөнүндө жарлыкты убакыттын кайсы мезгили ичинде чыгарат?

7. Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын теңинен көбү кирген фракциялар биримдиги:

8. Коалиция түзүү төмөнкүдөй формада тескелет:

9. Коалициялык макулдашуу жалпыга маалымдоо каражаттарында убакыттын кайсы мезгили ичинде жарыяланышы керек?

10. Бош кызмат орунга дайындалган Өкмөт мүчөсү убакыттын кайсы мезгили ичинде ант берет?

11. КР Премьер-министри болуп ким дайындала албайт?

12. Административдик ведомствонун жетекчиси, администартивдик ведомствону жетектөө кызматына айкалышпаган ыйгарым укуктарды жана милдеттерди убакыттын кайсы мезгили ичинде өткөрүп бериши керек?

13. КР Премьер-министри Өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчету кайсы числодон кеч эмес көрсөтүшү керек?

14. КР Жогорку Кеңеши КР Өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени кайсы учурда карай албайт?

15. КР Өкмөтү кандай негиздер менен отставкага кетти деп саналат?

16. КР Жогорку Кеңеши КР Өкмөтүнө ишеним көрсөтүүдөн баш тарткан учурда, КР Президенти КР Өкмөтүн отставкага кетирүү жөнүндө чечимди убакыттын кайсы мезгили ичинде кабыл алат?

17. КР Премьер-министри, КР Өкмөтүнүн мүчөсү бош кызмат орунга дайындоого талапкерди КР Президентине, аны КР Жогорку Кеңеши тарабынан жактырылган күндөн тартып убакыттын кайсы мезгили ичинде киргизиши керек?

18. КР Өкмөтүнүн отурумдары өтүшү керек:

19. КР Өкмөтүнүн кайсы актысы ченемдик мүнөзгө ээ?

20. КР Премьер-министринин чечими төмөнкүдөй формада кабыл алынат:

21. КР Премьер-министринин милдетин убактылуу аткаруучу КР Өкмөтүнүн мүчөсүн кызматтан бошотуу жөнүндө сунуш киргизүүгө укугу барбы?

22. КР Премьер-министри кайсы учурларда отставкага кетти деп эсептелет?

23. КР Өкмөтүнүн мүчөсү кайсы учурларда отставкага кетти деп эсептелет?

24. Мамлекеттик инспекцияларга ким башчылык кылат?

25. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды камсыздоого чыгымдар өлчөмү ким тарабынан бекитилет?

26. КР Президенти коргонуу же улуттук коопсуздук суроолоруна жетекчилик кылган мамлекеттик органдын жетекчисин бошотуу жөнүндө чечимди убакыттын кайсы мезгили ичинде кабыл алат?

27. КР Өкмөтү мыйзам долбоорун кароо мөөнөтү:

28. КР Өкмөтү акча-насыялык саясат боюнча кайсы орган менен иштешет?

29. Кайсы мамлекеттик орган КРнын эл аралык келишимдеринен чыккан милдеттерди ишке ашырууда КРнын байланыш администрациясы катарында чыга алат?

30. Төмөндө саналган  милдеттердин кайсынысы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин негизги милдеттеринин бири болуп эсептелбейт?  31. Төмөндө саналган функциялардын кайсынысы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин негизги функцияларынын бири болуп эсептелбейт?

32. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги укуктуу:

33. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министри ким тарабынан дайындалат?

34. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары ким тарабынан дайындалат?

35. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин коллегиясынын курамы:

36. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин коллегиясынын курамы ким тарабынан бекитилет?

37. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Коомдук байкоочу кеңешинин курамы:

 

Предметтик тест боюнча ЧУА суроолору

 

1. «КРнын Өкмөтү жөнүндө» Конституциялык мыйзам

2. КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы №746 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө» Жобо

 

Предметтик тест боюнча суроолор

1. КР Өкмөтү кандай орган болуп саналат?

2. КР Өкмөтүнүн ишинин негизги принциптери кайсылар?

3. КР Өкмөтүнүн структурасы ким тарабынан бекитилет?

4. КР Өкмөтүнүн ишинин программасы ким тарабынан бекитилет?

5. Фракциялар биримдиги КР Премьер-министри кызматына талапкерди убакыттын кайсы мезгили ичинде көрсөтүшү керек?

6. КР Президенти КР Премьер-министрин дайындоо жөнүндө жарлыкты убакыттын кайсы мезгили ичинде чыгарат?

7. Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын теңинен көбү кирген фракциялар биримдиги:

8. Коалиция түзүү төмөнкүдөй формада тескелет:

9. Коалициялык макулдашуу жалпыга маалымдоо каражаттарында убакыттын кайсы мезгили ичинде жарыяланышы керек?

10. Бош кызмат орунга дайындалган Өкмөт мүчөсү убакыттын кайсы мезгили ичинде ант берет?

11. КР Премьер-министри болуп ким дайындала албайт?

12. Административдик ведомствонун жетекчиси, администартивдик ведомствону жетектөө кызматына айкалышпаган ыйгарым укуктарды жана милдеттерди убакыттын кайсы мезгили ичинде өткөрүп бериши керек?

13. КР Премьер-министри Өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчету кайсы числодон кеч эмес көрсөтүшү керек?

14. КР Жогорку Кеңеши КР Өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени кайсы учурда карай албайт?

15. КР Өкмөтү кандай негиздер менен отставкага кетти деп саналат?

16. КР Жогорку Кеңеши КР Өкмөтүнө ишеним көрсөтүүдөн баш тарткан учурда, КР Президенти КР Өкмөтүн отставкага кетирүү жөнүндө чечимди убакыттын кайсы мезгили ичинде кабыл алат?

17. КР Премьер-министри, КР Өкмөтүнүн мүчөсү бош кызмат орунга дайындоого талапкерди КР Президентине, аны КР Жогорку Кеңеши тарабынан жактырылган күндөн тартып убакыттын кайсы мезгили ичинде киргизиши керек?

18. КР Өкмөтүнүн отурумдары өтүшү керек:

19. КР Өкмөтүнүн кайсы актысы ченемдик мүнөзгө ээ?

20. КР Премьер-министринин чечими төмөнкүдөй формада кабыл алынат:

21. КР Премьер-министринин милдетин убактылуу аткаруучу КР Өкмөтүнүн мүчөсүн кызматтан бошотуу жөнүндө сунуш киргизүүгө укугу барбы?

22. КР Премьер-министри кайсы учурларда отставкага кетти деп эсептелет?

23. КР Өкмөтүнүн мүчөсү кайсы учурларда отставкага кетти деп эсептелет?

24. Мамлекеттик инспекцияларга ким башчылык кылат?

25. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды камсыздоого чыгымдар өлчөмү ким тарабынан бекитилет?

26. КР Президенти коргонуу же улуттук коопсуздук суроолоруна жетекчилик кылган мамлекеттик органдын жетекчисин бошотуу жөнүндө чечимди убакыттын кайсы мезгили ичинде кабыл алат?

27. КР Өкмөтү мыйзам долбоорун кароо мөөнөтү:

28. КР Өкмөтү акча-насыялык саясат боюнча кайсы орган менен иштешет?

29. Кайсы мамлекеттик орган КРнын эл аралык келишимдеринен чыккан милдеттерди ишке ашырууда КРнын байланыш администрациясы катарында чыга алат?

30. Төмөндө саналган  милдеттердин кайсынысы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин негизги милдеттеринин бири болуп эсептелбейт?  31. Төмөндө саналган функциялардын кайсынысы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин негизги функцияларынын бири болуп эсептелбейт?

32. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги укуктуу:

33. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министри ким тарабынан дайындалат?

34. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары ким тарабынан дайындалат?

35. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин коллегиясынын курамы:

36. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин коллегиясынын курамы ким тарабынан бекитилет?

37. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Коомдук байкоочу кеңешинин курамы: