mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштууЖерде жүрүү жана суу транспорту департаментинин Жалал-Абад аймактык башкармалыгы кадрлар резервине киргизүү учун «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, улук жана кенже кызмат орундарына ачык сынак жарыялайт

Квалификациялык талаптар:

1) административдик кызмат орундарынын улук тобуна юриспруденция,  финансы-экономика багыттары боюнча:

– юридикалык, экономика (эсепжана аудит, финансы жана кредит, экономика) жаатындагы жогорку билими;

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

 

Административдик кызмат орундарынын бардык топтору боюнча:

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

— компьютердик сабаттуулукту жана оргтехниканы, керектүү программалык продуктыларды билүү.

Кесиптик компетенциялар:

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”

3 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»

 1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө.
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө».
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
 4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этика кодекси.

 

— юриспруденция багыты боюнча:

 1. Кыргы Республикасынын Граждандык кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 26-июнундагы № 5389-V “Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманы бекитүү тууралуу” токтому;
 3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жер жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому.
 4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти жөнүндө» токтому.
 5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-декабрындагы №319 «Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы актыларынын долбоорлоруна укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупцияга каршы экспертизаларды жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу» токтому.

 

— экономика багытында:

 1. Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
 2. «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жер жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому.
 4. Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 15-октябрындагы № 74 «Банкроттук жөнүндө» Мыйзамы.
 5. КыргызРеспубликасынын 2009-жылдын 26-январындагы № 25 «Ички аудит жөнүндө» Мыйзамы.
 6. Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы № 59 бюджеттик кодекси.
 7. Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 10-августундагы №90 «САЛЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР ЖӨНҮНДӨ» Кодекси.
 8. Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27 «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамы.
 9. «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 27-мартындагы № 66 Мыйзамы.
 10. “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 22-июлундагы № 95 Мыйзамы.

 

Квалификациялык талаптар:

2) административдик кызмат орунунун улук тобу транспорт багыты боюнча:

—    транспорт жаатындагы жогорку билими;

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

Административдик кызмат орундарынын баардык топтору боюнча:

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

— компьютердик сабаттуулукту жана оргтехниканы, керектүү программалык продуктыларды билүү.

Кесиптик компетенциялар:

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”

3 .Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары » жөнүндө.

4.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби» жөнүндө.

 1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө».
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

 

— транспорт багыты боюнча улук тобу үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2013-жылдын 19-июлу № 154 автомобиль транспорту жөнүндө
 2. Кыргыз Республикасынын мыйзамы2016-жылдын 18-июлу № 121 Темир жол транспорту жөнүндө
 3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2013-жылдын 19-октябрындагы №195, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө.

4.Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу токтому 2015- жыл 21-май №311

 1. Кыргыз Республикасынын өкмөтү “Кыргыз Респуликасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан траспорттук каражаттарды өткөрүү жана КР жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүнүн жана башка линиялык параметрин таразалоо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунанатайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин бекитүү” токтому 2011-жылдын 8-августу № 454
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы Кыргыз
 Республикасынын Өкмөтүнүн № 430 токтому менен бекитилди Кыргыз

Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн  лицензиялоо жөнүндө ЖОБО

7. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому 2022-жылдын 14-апрели № 223

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө.

 

Квалификациялык талаптар:

3) административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:

– юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жана транспорт жаатындагы жогорку билими;

— иш стажы талап кылынбайт;

Административдик кызмат орундарынын баардык топтору боюнча:

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

— компьютердик сабаттуулукту жана оргтехниканы, керектүү программалык продуктыларды билүү.

Кесиптик компетенциялар:

 

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында ишкагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

3.«Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

 

— транспорт багыты боюнча кенже тобу үчүн:

1.Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2013-жылдын 19-июлу № 154 автомобиль транспорту жөнүндө.

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамы2016-жылдын 18-июлу № 121 Темир жол транспорту жөнүндө
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы Кыргыз
 Республикасынын Өкмөтүнүн № 430 токтому менен бекитилди Кыргыз

Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн  лицензиялоо жөнүндө ЖОБО

4.Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому 2022-жылдын 14-апрели № 223 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө.

— кадр багыты боюнча:

 1. “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “КыргызРеспубликасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому.

 

Билүү:

— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.

— издөө системаларын колдонуу.

— презентацияларды уюштуруу;

— ар кандай браузерлер менен иштөө;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын пайдаланууга;

– кесиптик этиканын нормалары эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

– оргтехника менен иштөө: көчүрмө машиналар, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү

доска, факс.

 

Сынакка катышу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

— жеке арыз;

– сүрөтү менен резюме (телефон номерин жана электрондук почтасын көрсөтүү менен);

– Өмур баян (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

– негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин нотариус тарабынан же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

— нотариалдык күбөлөндүрүлгөн же акыркы иштеген жери боюнча эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

– илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү

(бар болсо);

— паспорттун көчүрмөсү.

Сынакка катышуучу адамдар кошумча сунуш каттарды бере алышат.

Сынактык катышууну каалаган жарандар 2023-жылдын 6-июндан 16-июнга чейин папкага салынган  документтерин  Жалал-Абад ш. Абдрахманова  көчөсү 10  №3  кабинетине,

тел.: 5-01-74 иш күндөрү саат 9.00дөн 18.00гө чейин дүйшөмбүдөн жумага чейин тапшыра алышат. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар ачык конкурска катышууга жол берилбейт.