«Автомобиль жолдору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесин, Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13, 20 жана 21-беренелерин  жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун айрым участокторунда …