mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин Баткен аймактык башкармалыгынын мамлекеттик жарандык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн улук жана кенже кызмат орундарына ачык сынак жарыялайт

Квалификациялык талаптар:

Административдик кызмат орундарынын улук жана кенже кызмат орундарынын транспорт багыты  боюнча:

1. Кесиптик билимдин  деңгээли:

Жогорку кесиптик билим:

1)»Техникалык илимдер» чѳйрѳсүндѳгү жогорку техникалык кесиптик билиминин тѳмѳндѳгү багыттагы адистиктери:

— «Жер транспортунун  системалары»  багытындагы «Автомобиль  жана автомобиль чарбасы» адистиги;

— «Автотранспорт каражаттарын эксплуатациялоо» багытындагы «Ташууну  жана транспортту башкарууну уюштуруу», «Жол кыймылын уюштуруу», «Кыймылды уюштуруу жана  коопсуздук», «Автомобиль транспортун эксплуатациялоо» адистиктери;

2) «Транспорттук техника жана технология»  чѳйрѳсүндѳгү жогорку техникалык кесиптик билиминин тѳмѳндѳгү багыттагы адистиктери:

-«Транспорт-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо» багытындагы  «Автомобиль транспорту», «Суу транспорту», «Машина куруу», «Механизация» адистиктери.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн жалпы мыйзамдар:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

3 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамы;

4. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” мыйзамы;

5. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамы;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

— транспорт багыты боюнча улук тобу үчүн кесиптик компетенттүүлүгү:

1.Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси;

2. Кыргыз Республикасынын  «Автомобиль транспорту жөнүндө» мыйзамы;

3. Кыргыз Республикасынын  “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” мыйзамы;

4.Кыргыз Республикасынын “Автомобиль жолдору жөнүндө” мыйзамы;

5.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы № 430 “Кыргыз

Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” жобо 6.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы №519 “Кыргыз Республикасында автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому; 7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015- жыл 21-майы №311“Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому; 8.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы №454 “Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоодо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин бекитүү жөнүндө” токтому; 9.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-декабрындагы №724 “Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын сакталышын мамлекеттик контролдоону ишке ашыруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому; 10. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому; 11. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 259 “Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет олкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксаттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому.

4)1.  Билгичтиги: — маалыматты жыйноо, талдоо,системалаштыруу жана жалпылоо; — аналитикалык документтерди даярдоо; — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны  талдоо  жана аны практикалык иште колдонуу; — кесиптештер менен ишин натыйжалуу кызматташуу; — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

4)2. Көндүмдөр: — ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу; -ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү; -башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу; -компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон  программалык продуктуларды колдоно билүү.

Ошондой эле тѳмѳнкүлѳрдү административдик кызмат орундарынын улук,кенже топторуна  талапкерлер билүүсү зарыл:
— кызматтык  милдеттерди  аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик жана   расмий тилдерди. -статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун колдоо үчүн маалыматтарды ѳндүрүү; — тест, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштѳѳ; -файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштѳѳ, атын ѳзгѳртүү, кѳчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү; -тышкы перифериялык түзүлүштѳрдү туташтыруу; -диск мейкиндигин тазалоо (архивдѳѳ); -компьютердик жана социалдык  тармактардагы иш: маалыматты издѳѳ, бѳлүшүү жана сактоо (интернет, электордук почта ж.б.) — электрондук каттарды кабыл алуу жана жѳнѳтүү; -ар кандай браузерлер менен иштѳѳ; -кеңсе техникасы менен иштѳѳ:  кѳчүргүчтѳр , принтер,сканер, пректор же интерактивдүү доска, факс.  

2) Административдик кызмат орундарынын транспорт багытында кенже тобу үчүн квалификациялык талаптар:

Иш стажы жана тажрыйбасы административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн  — иш стажы талап кылынбайт;

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн жалпы мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
3 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

— транспорт багыты боюнча кенже тобу үчүн кесиптик компетенттүүлүгү:
1.Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
2. Кыргыз Республикасынын  «Автомобиль транспорту жөнүндө» мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын  “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” мыйзамы;
4.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы № 430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” жобо
5.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы №519 “Кыргыз Республикасында автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015- жыл 21-майы №311“Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому;
7.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы №454 “Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоодо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;
8.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-декабрындагы №724 “Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын сакталышын мамлекеттик контролдоону ишке ашыруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому;
9. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому;
10. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 259 “Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксаттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому.  

Билгичтиги:
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо  жана аны практикалык иште колдонуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо  жана  жоопторду  даярдоо;
— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
— командада иштөө.

Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон  программалык продуктуларды колдоно билүү.

Сынакка катышу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

—  Форма боюнча жеке арыз;

—  Кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча (сүрөтү менен);

—  Резюме (телефон номерин жана электрондук почтасын көрсөтүү менен);

-өмур баян (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

— негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин нотариус тарабынан же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

— нотариалдык күбөлөндүрүлгөн  акыркы иштеген жери боюнча эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

– илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү

 (бар болсо);

— паспорттун көчүрмөсү.

Сынакка катышуучу адамдар кошумча сунуш каттарды бере алышат.

Сынактык катышууну каалаган жарандар 2024-жылдын 25-майына чейин папкага салынган документтерин Баткен ш.  Нургазиев  көчөсү 55,  тел: 0 3622 5 12 10  иш күндөрү саат 900дөн 1800гө чейин дүйшөмбүдөн жумага чейин тапшыра алышат. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар ачык конкурска катышууга жол берилбейт.