mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүү жана суу транспорту департаментинин Жалал-Абад аймактык башкармалыгы 2 бош орун кызматына жана кадрлар резервине киргизүү учун «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, улук жана кенже кызмат орундарына ачык сынак жарыялайт.

Квалификациялык талаптар:

1) административдик кызмат орундарынын улук тобуна  финансы-экономика багыттары боюнча:

Кесиптик билим деңгээли:

 • Экономика жана башкаруу чөйрөсүндөгү жогорку кеиптик билиминин Экономика багытындагы төмөндөгү адистиктери:
 • Бухгалтердик эсеп жана аудит ;
 • Дүйнөлүк экономика;
 • Ишкананын экономикасы(тармактар боюнча) ;
 • Финансы жана кредит;
 • Банк иши.

 Иш стажы жана тажырыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

Административдик кызмат орундарынын бардык топтору боюнча:

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

— компьютердик сабаттуулукту жана оргтехниканы, керектүү программалык продуктыларды билүү.

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. “Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31 майындагы ПЖ №171 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын этика кодекси;
 4.  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 5.  “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 6.  “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 7.  “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзмы;
 8. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

  9.  “Коррупцияга каршы аракетенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы  10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

— экономика багытында:

  Кесиптик компетенттүүлүгү:

 Төмөнкүлөрдү билүү

1.Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси;

2. Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кодекси;

3.Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралы ПЖ №25 “Иштеген жылдыры үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”  Жарлыгы;

5. “Бухгалтердик эсеп” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7. “Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын зоналарда жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик гарантиялар жана компенсациялар жөнүндө”

8. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгы;

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтому;

10. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №434 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ведомстволук мекемелеринде иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

11. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

12. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги №223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министирлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому;

13. Кыргыз Республикасынын Финансы министрилигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137-Б “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчёттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругу.

-юриспруденция багытында:

— Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик Кодекси;

— Кыргыз Республикасынын административдик-процесстик Кодекси.

Квалификациялык талаптар:

 2) административдик кызмат орунунун улук тобу транспорт багыты боюнча:

  Кесиптик билим деңгээли:

 1.  “Техникалык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 2. “Жер транспортунун системалары” багытындагы “Автомобиль жана автомобиль чарбасы” адистиги;
 3. “Автотранспорт каражаттарын эксплутациялоо” багатындагы “Ташууну жана транспортту башкарууну уюштуруу”. “Жол кыймылын уюштуруу”,

-“Кыймылды уюштуруу жана коопсуздук”,”Автомобиль транспортун эксплутациялоо” адистиктери;

 • Курулуш багытындагы “Автоунаа жолдору жана аэродромдору” адистиги;
 • “Транспорттук техника жана технология” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 • “Транспорт-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплутациялоо” багытындагы “Автомобиль транспорту”, “Суу транспорту”, “Машина куруу” адистиктери.

  Иш стажы жана тажырыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

   Кесиптик компетенттүүлүгү:

  Төмөнкүлөрдү билүү

1. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндөгү Кодекси;

2. “Автомобиль транспорту жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3.Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө;

4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-майы №311 “Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы №454 “Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоодо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды  алуу тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы №430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;

8. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министирлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому;

9. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 259 “Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксааттарды жана көп тараптуу уруксааттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому.

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-декабрындагы №724 “Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышын мамлекеттик контролдоону ишке ашыруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтому;

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы №519 “Кыргыз Республикасынынавтоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө токтому;

Квалификациялык талаптар:

 • административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:

 1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

 2. “Мамлекеттик жарандук кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагазадрын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызмат орундарынын кадр багыты боюнча кенже  тобу үчүн:

Кесиптик билим деңгээли:

— “Экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билиминин Экономика багытындагы төмөндөгү адистиктери:

— “Бухгалтердик эсеп жана аудит;

—  Дүйнөлүк экономика;

 — Ишкананын экономикасы (тармактар боюнча) ;

 — Финансы жана кредит;

 — Банк иши

“Гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:

— Юриспруденция;

— Персоналды башкаруу;

— Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.

Иш стажы жана тажырыйбасы:

    — Иш стажы талап кылынбайт

  Кесиптик компетенттүүлүгү:

  Төмөнкүлөрдү билүү

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралы ПЖ №25 “Иштеген жылдыры үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Жарлыгы;

2. “Бухгалтерди к эсеп” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4. . Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгы;

5. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №434 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ведомстволук мекемелеринде иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

6. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

7. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги №223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министирлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому;

8. Кыргыз Республикасынын Финансы министрилигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137-Б “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчёттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругу.

— транспорт багыты боюнча кенже тобу үчүн:

Кесиптик билим деңгээли:

 •  “Техникалык илимдер” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 • “Жер транспортунун системалары” багытындагы “Автомобиль жана автомобиль чарбасы” адистиги;
 • “Автотранспорт каражаттарын эксплутациялоо” багатындагы “Ташууну жана транспортту башкарууну уюштуруу”. “Жол кыймылын уюштуруу”, “Кыймылды уюштуруу жана коопсуздук”,”Автомобиль транспортун эксплутациялоо” адистиктери;
 • Курулуш багытындагы “Автоунаа жолдору жана аэродромдору” адистиги;
 • “Транспорттук техника жана технология” чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү багыттагы адистиктери:
 • “Транспорт-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплутациялоо” багытындагы “Автомобиль транспорту”, “Суу транспорту”, “Машина куруу” адистиктери.

  Иш стажы жана тажырыйбасы:

    — Иш стажы талап кылынбайт

  Кесиптик компетенттүүлүгү:

  Төмөнкүлөрдү билүү

1. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндөгү Кодекси;

2. “Автомобиль транспорту жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3.Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө;

4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-майы №311 “Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу” токтому;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы №454 “Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоодо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү жана өткөрүүдө жыйымдарды  алуу тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы №430 “Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;

8. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 223 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министирлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө” токтому;

9. Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 259 “Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксааттарды жана көп тараптуу уруксааттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому.

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы №519 “Кыргыз Республикасынынавтоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө токтому;

Сынакка катышу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

— жеке арыз;

– сүрөтү менен резюме (телефон номерин жана электрондук почтасын көрсөтүү менен);

– Өмүр баян (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

– негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин нотариус тарабынан же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

— нотариалдык күбөлөндүрүлгөн же акыркы иштеген жери боюнча эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

– илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү

 (бар болсо);

— паспорттун көчүрмөсү.

Сынакка катышуучу адамдар кошумча сунуш каттарды бере алышат.

Сынактык катышууну каалаган  жарандар 2024-жылдын  29-мартынан 8-апрелине чейин папкага салынган документтерин Жалал-Абад ш.  Ш.Абдраманов  көчөсү 16  №5  кабинетине, тел: 03722  5-01-74  иш күндөрү саат 9.00дөн 18.00гө чейин дүйшөмбүдөн жумага чейин тапшыра алышат. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар ачык конкурска катышууга жол берилбейт.