mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

«Жацы доорго — кырк кадам» 2018-2023-жылдарга программа

Улуттук инвестициялык долбоорлор («Жацы доорго — кырк кадам» 2018-2023-жылдарга программа)

Долбоорлордун жалпы саны: 90

«Таза суу» программасына киргизилген инвестициялык долбоорлор — 6

Ирригация боюнча долбоорлор — 19

«Таза Коом» долбоорлорунун тизмеси — 12

Энергетика — 8

внер жай — 8

Транспорт жана коммуникация — 26 вндуруштук-логистикалык долбоорлор — 3 Саламаттык сактоо — 5 Курчап турган чейрену коргоо — 3

Долбоорлордун жалпы наркы — 12 015,7 млн. АКШ долларын тузет

«Т

Транспорттук инфраструктура

 

к/к

Долбоордун аталышы Наркы

(млн.

АКШ

доллары)

Ишке ашыруу меенету Финансы мумкундугу Финансы муктаждыгы
ички тышкы ички тышкы
1. Тундук-Туштук альтернативдуу автожолун куруу, 159-183 км. 33,80 2018-2023 ПКР-1,8 Кредит -32,0   И0Б, СФР 33,80
2. Тундук-Туштук альтернативдуу автожолун курууну улантуу 1-фаза, 183-195 км (Кызыл-Жылдыз айылы — Арал айылы), 291 -433 км (Казарман айылы — Жалал-Абад шаары) 399,9 2018-2019   ЭИБК

Кредит — 399,9

   
3. Тундук-Туштук альтернативдуу автожолун курууну улантуу 11-фаза, 195-291 км (Арал айылы-Казарман аралы) 297,8 2018-2021   ЭИБК

Кредит — 297,8

   
4. Тундук-Туштук альтернативдуу автожолун куруу долбоору, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу 56,5 2019-2023   ЭИБК

Кредит — 56,5

  56,5
5. ЦАРЭС 1 жана 3 коридорлорунун, бириктируучу жолдун долбоору, Тундук-Туштук альтернативдуу автожолун куруу долбоору 3-фаза, Эпкин айылы — Башкууганды айылы 89,5 км-159,2 км 114,35 2018-2022 КР0- 19,24 А0Б

Кредит — 36,72 Грант — 58,39

   

 

6. ЦАРЭС 1 жана 3 коридорлорунун, бириктируучу жолдун долбоору кошумча каржылоо, Тундук-Туштук альтернативдуу автожолун курууну улантуу 3-фаза, Балыкчыдан баштап Кочкор айылы жагынан Кувакы ашуусуна чейин, 0+0 км — 43+0 км, Кочкор — Эпкин 62,4 км — 89 км 87,0 2018-2023 КР0 — 14 А0Б

Кредит — 64,5 Грант -8,5

   
  (бириктируучу жолдун долбоорун кошумча финансылоо,

ЦАРЭС 1 жана 3 коридорлору)

           
7. ЦАРЭС 3 коридорун еркундетуу долбоору, Бишкек-Ош автожолу, 4- фаза 1-компонент: Бишкек-Ош автожолун, Бишкек-Кара-Балта участогун (15,9-61 км) реабилитациялоо 2-компонент:

Натыйжага негизделген контракт, Кара-Балта — Твв-Ашуу туннели (61129 км)

120,8 2018-2021

2018-2021

КР0 — 20,8 А0Б

Кредит — 65,0 Грант — 35,0

   
8. ЦАРЭС 3 коридорун еркундетуу долбоору, Бишкек-Ош автожолу, 4- фаза Маданият-Жалал-Абад участогу (507-574 км) 72,0 2018-2022 КР0- 12,0 ЕА0Б

Кредит — 60,0

   
9. Тараз-Талас-Суусамыр автожолун реконструкциялоо IV фаза. 105-199 км 84,37 2018-2023 КР0- 17,23 Кредит- 67,14   84,37
10. Арал-Суусамыр автожолун реабилитациялоо долбоору, Арал — Суусамыр участогу, узундугу 92 км 127,0 2019-2023 Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  127,0

 

11. Бишкек шаарынын тундук айланма жолун реконструкциялоо долбоору, ал Бишкек шаарын айланып етуу менен Бишкек-Ош жана Бишкек-Нарын- Торугарт автомобиль жолдорун бириктирууну камсыз кылат. Бишкек-Ош жолунун 16 км участогунун башталышы жана Бишкек-Нарын-Торугарт жолунун 18 км.де аяктайт, узундугу 34 км 50,0 2019-2023 Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  50,0
12. «Тундук-Туштук альтернативдуу автожолунда кечкуге каршы 11 галерея куруу долбоору» жалпы узундугу 1020 метр 24,5 2019-2023 Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  24,5
13. Балыкчы- Каракол-Балыкчы (Ысык- Кел шакекче) реабилитациялоо долбоору 104-220 км участогу (Корумду айылы- Каракол шаары) 128,0 2018-2023 ПКР-12,0 АКГ, И0Б Кредит- 116,0    
14. Балыкчы-Каракол-Балыкчы реабилитациялоо долбоору (Ысык- Кел туштук шакекчеси) Балыкчы шаарынан Каракол шаарына чейинки участок, узундугу 221 км 262,0 2019-2023 Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  262,0
15. Борбордук Азия -ПУДПС БА-1 байланыш жолдорун жакшыртуу боюнча долбоор, Ош-Баткен-Исфана- КПП Кайрагач (Худжант) Исфана — КПП (36,08 км) Баткен-Терт-Кул (14,3 км)Баткен-КПП (6,11 км) 54,0 2018-2019 КР0-9 млн. ДБ

Кредит- 36,8 Грант- 8,2

   
16. Ош- Баткен-Исфана автожолун реконструкциялоо, км 75-108 23,76 2018-2021 ПКР-2,44 И0Б

Кредит- 21,32

   
17. Борбордук Азияда байланыш жолдорун жакшыртуу боюнча, 3- Фаза, Туп-Кеген 64,0 2018-2022   ДБ Кредит- 64   64,0*

 

18. «Эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу» долбоору, реабилитация Ош-Баткен- Исфана 1-компонент, 28-75 км участкасын реабилитациялоо,

2-компонент, Бишкек- Ош автожолунда табигый кырсыктарды болтурбоо

1.     400,1-400,8 км (туннелди куруу долбоору);

2.      км 409 (таш кулоодон коргоочу курулманы куруу);

133,58 2019-2022 1,727 млрд йен (16,88 млн АКШ доллары) 11,915 млрд япон йени (116,47 млн АКШ доллары)    
  3. 451 км (жер кечкуден таяныч дубалды куруу)            
19. Кытай — Кыргызстан — взбекстан темир жолун куруу долбоорунун баштылышы 4800,0 2018-2019-жж.

ПСД

2020 — 2023-

жж —

долбоордун

алкагында

курулуш

иштерин

баштоо

Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  4,8 млрд.

АКШ

доллары

на

жакын

20. Республиканын тундук-туштугун бириктируунун биринчи этабы катары -Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече темир жолунун курулушун баштоо 970,0 2018-2019-жж.

ПСД

2020 — 2023-

жж —

долбоордун

алкагында

курулуш

иштерин

баштоо

Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  970,0

 

21. Луговая — Бишкек-Балыкчы темир жол линиясын электрлештируу долбоорун баштоо, ТЭН даярдоо 300,0 2018-2020-жж.

долбоорлук- сметалык документтер ди жана долбоор боюнча иштерди даярдоо

Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  300,0
22. «Каракол» жана «Ысык-Кел» аэропортторунун инфраструктурасын модернизациялоо 0,53 2018-2019-жж. ТЭН жана ПСД даярдоо   ДБ

Грант — 0,53

   
23. «Манас» эл аралык аэропортунун аэровокзал комплексин модернизациялоо долбоору боюнча ишти аяктоо с/с 2018-2019 0здук+ зайым каражаттар ы — 12,7      
24. «Ош», «Жалал-Абад» аэропортторунун аэровокзал комплекстерин реконструкциялоо. «Ош» аэропортун ВПП реконструкциялоо. с/с 2018-2023 0здук+

зайым

каражаттары — 2,196

     
25. «Манас» эл аралык аэропортунда аба жук-жургунчу туйун борборун тузуу боюнча ишти улантуу 280,0 2018-2023 Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  280,0
26. «Ош» жацы эл аралык аэропортун куруу учун инвестицияларды тартуу 600,0 2018-2023 Булактар

аныкталган

эмес

Булактар

аныкталган

эмес

  600,0 млн.

АКШ

доллары

(МЖ0)

  Бардыгы 9098,9   140,2      

 

 

\

Транспорттук инфраструктура.Транспорттук инфраструктура чөйрөсүнде негизги милдет калктын ары-бери журуу эркиндигин камсыз кылуу жана транспорттук туигуюктанелкену чыгаруу болуп саналат Бул чейредегу мамлекеттик саясат инфраструктуранын зарыл сапатын камсыз кылууга багытталган, анткени ташууларды жургузуу учун экономикалык райондордун ортосундагы ары-бери журууде экиден кем эмес атаандашуучу маршрут болуп, ал эми кургактыктагы транспорттун орточо ылдамдыгы Баткенден Караколго 12 сааттан ашык эмес убакытта жетууге мумкунчулук тузушу керек.

Транзиттик потенциалды енуктуруу транспорттук-логистикалык борборлорду тузуу, автомобилдик транзиттик каттамдарды енуктуруу, ошондой эле коомдук транспортту енуктуруу, тейлее сапатын жакшыртуу аркылуу ишке ашырылат.

Мамлекет жургунчулерду ташуу чейресунде езуне жалан гана женге салуучунун ролун калтырат. Мамлекеттин менчигинде калган активдер жакынкы убакта толугу менен менчиктештирилет. Мында инновациялык технологиялар аркылуу алардын коопсуздугун жана сапатын камсыз кылуу учун шарттарды тузуу зарыл. Мамлекет жерде журуучу транспорттун экологиялык таза турлеруне етууну дем берет, ошол эле маалда экологиялык талаптарды катуулатат.

Жургунчулерду ташуулар алдын-ала аныкталган маршруттар жана кетуу-келуу убактысын керсетуу менен буткул елке боюнча бирдиктуу диспетчердик кызматтарга бириктирилет жана онлайн режиминде жеткиликтуу болот.

Транспорттук коридорлорду енуктуруу жана жаны жана мурда болгон коридорлорго бириктируу Борбордук Азиядагы жол каттамдарын жакшыртуу программалары, ЦАРЭС программасы, Жибек жолунун жана башка интеграциялык бирикмелердин экономикалык тилкесин ишке ашыруунун алкагында езгече актуалдуу. Албетте дуйнелук транспорттук каттамдарга ийгиликтуу интеграциялануу учун транспорттук ташуулардын мультимодалдуулугун камсыз кылуу зарыл экендиги айкын.

Транзиттик темир жол тармагы жана елкенун тундук жана туштугун бириктирген темир жол бутагы тузулет. Ушуга байланыштуу республиканын темир жолдорун электрлештируу, Кытай- Кыргызстан-взбекстан темир жол магистралын куруу, елкенун тундук менен туштугун бириктирген ички темир жол тармагын тузуу (анын ичинде Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече) пландаштырылууда. Ошентип, елкенун региондорунун ортосунда туз жана ишеничтуу транспорттук байланыш жана эл аралык темир жолдорго чыгуу камсыз кылынат, бул ташуулардын наркын арзандатууга жана атамекендик товарлардын экспорттук рыноктордо атаандаштыкка жендемдуулугун жогорулатууга мумкунчулук берет.

внуккен темир жол тармагын куруутранспорттук-логистикалык борборлорду тузууге жанаэкспедитордук жана транспорттук компаниялардын иштеенун интегрирленген системасын калыптандырууга, мультимодалдык ташууларды енуктуруу учун шарттарды тузууге ебелге болот.

Кыргыз Республикасынын аба учууларын жана аба мейкиндигин тейлее системасы модернизацияланат, радиотехниалык каражаттарды жанылоо, эл аралык аэропорттордо жана ички каттамдар аэропортторун реконструкциялоодо, енуктурууде же курууда радиолокациялык, навигациялык жана байланышуу жабдууларын сатып алуу же алмаштыруу каралууда.

«Манас», «Ош», «Ысык-Кел» аэропортторун эл аралык стандарттарга чейин реконструкциялоо жана модернизациялоо жургузулет Инвестицияларды тартуу менен жаны «Ош» эл аралык аэропортун куруу пландаштырылууда, ошондой эле чакан авиацияны енуктуруу учун авиациялык ташуулар рыногун жана абада жуктерду жана жургунчулерду ташуунун туйундук борборун аба мыйзамдарын либералдаштыруу жана «аба эркиндиги» максималдуу саясатын киргизуу менен енуктуруу учун шарттар тузулет.

2040-жылга карата негизги индикаторлор Кыргыз Республикасын жургунчулердун, товарлардын жана жуктердун транзити учун коопсуз жана суроо-талап кылынган коридорлору бар транзиттик елкеге айлантуу болуп саналат.