mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Мал чарбаны Тѳѳ-Ашуудагы К.Кѳлбаев атындагы тоннелден алып ѳтүү боюнча график

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы Бишкек-Ош мамлекеттик директирлиги менен Жайыл мамлекеттик администрациясы жана Панфилов мамлекеттик администрациясы менен биргеликте кмезгилиндеги малды тоннель аркылуу ѳтүүсүн ыңгайлаштырып график түзүлдү.

Малдын жана транспорттук автомашиналардын ѳтүүсү 5сентябдан тартып 30 сентяб айына чейин  тѳмѳндѳгү графиктин негизинде болот.

Саат  01:00 дон 02:30чейин  мал ѳтѳт

С 02:30 дон 05:00ч авто транспорт ѳтѳт

С 05:00 дон 06:30ч мал ѳтѳт

С 06:30 дон 11:00ч автотранспорт ѳтѳт

С 11:00 дон 13:00ч мал ѳтѳт

С 13:00 дон 01:00ч автотранспорт ѳтѳт

Мал ѳтүп жаткан убакта Тоннель эки таптан жабылып, тоннелдин кызматкерлери машинелерди тартиптин негизинде ѳткѳрүп турат.

Пресс- кызмат