mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлигинин алдындагы жол чарба департаменти (мындан ары-Департамент), тандоо үчүн кийинки бош кызмат ордуна дайындоого кулактандыруу жарыялайт

КУЛАКТАНДЫРУУ

 Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлигинин алдындагы жол чарба департаменти (мындан ары-Департамент), тандоо үчүн кийинки бош кызмат ордуна дайындоого кулактандыруу жарыялайт:

 • Нарын облусунун № 2 аймактык бөлүмүнүн № 14 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси (1-бирдиги).

Жалпы квалификациялык талаптар:

 1. Билими:
 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын Автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
 • Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча
  ТИПТҮҮ НУСКАМА;
 • Жол тейлөө мекемеси жөнүндө Жобосу, Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлиги 09.01.2017-ж., №8 Буйругу менен бекитилген;
 • Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
 • Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалар менен иштей билүү (Word, Eхсel, Роwer Point).
 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • жогорку техникалык билим, төмөнкү кесиби боюнча: автомобиль жолдору боюнча, инженер-куруучу квалификациясы, ошондой эле адистин автомобиль жолдору боюнча сертификаты болуу зарыл.
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • иш стажы, жол тармагында 5 жылдан кем эмес;
 • 3 жылдан кем эмес, жол тармагында орто звенодогу кызматтарында практикалык иш стажы бар болуу.
 1. Көндүмдөрү:
 • профилдик тармак боюнча билими;
 • башкаруу ишинин негиздерин билүү;
 • ишкердик маданияты;
 • келечек, демилгелерин көрүү жөндөмү;
 • системалуу ой жүгүртүү, анализ жасоодо;
 • жетектөө, иш уюштуруу, координациялоо, контролдоо иш чараларын билүү, жана дагы өзүнүн алдындагы идистерге жана өзүнө талап кылуу;
 1. Функционалдык милдеттери:
 • өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министрлигинин жана Департаментин буйруктарына жана тескемелерине ылайык иш алпаруу;
 • ЖТМ ишин жетектөө;
 • ЖТМнин иш-милдеттерин аткарылышы жана ага жүктөлгөн милдеттерди тууралуу жеке жоопкерчилигин тартат;
 • ЖТМнин кызматкерлердин ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт жана жоопкерчилик деңгээлин аткарылышын көзөмөлдөйт;
 • ЖТМнин кызматкерлерди жумушка алат жана бошотот;
 • кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сыйлоо чараларын жана тартиптик жазаларды колдонот;
 • ЖТМнин өзүнүн компетенциясынын чегинде мүлктүк жана финансылык каражаттары боюнча тескейт;
 • компетенттүүлүгүнүн чегинде ЖТМнин кызматкерлерине үзгүлтүксүз аткарылуучу буйруктарды чыгарат, тапшырмаларды берет;
 • эмгек келишимди жана уюмдар, ишканалар менен келишим түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда эсептерди ачат жана жабат;
 • ишти уюштурат жана натыйжалуу өз ара өндүрүштүк бирдик жана башка мекеменин түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн, жиберет, алардын ишин өнүгүүнүн жогорку темптерине жетишүү жана өркүндөтүү, өндүрүштү, анын келишин дүйнөлүк мыкты стандарттарга /үлгүлөргө/ максатында кыйла толук керектөөлөрүн канааттандыруу эл чарбасынын жана калктын, тийиштүү түрлөрүндө продукциянын ар тараптуу жогорулатуу, эмгек өндүрүмдүүлүгүн, өндүрүштүн натыйжалуулугун жана продукциянын сапатын кењири ишке киргизүүнүн негизинде жаңы, прогрессивдүү техниканы жана технологияны, илимий эмгекти уюштуруу, өндүрүштү жана чарбалык механизмин башкарууну өркүндөтүү;
 • өндүрүштүк-чарбалык мекеменин ишин негизинде методдорун колдонуу боюнча илимий-негизделген пландаштырууну уюштурат, материалдык ченемдерди, финансылык жана эмгектик чыгымдарды, кеңири жайылтуу алдыңкы тажрыйбаны, ошондой эле максималдуу мобилизациялоо резервдер өндүрүш, жогорку техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүн; ар тараптан жогорулатуу максатында техникалык деңгээлин жана продукциянын сапатын жана экономикалык чыгымдоонун бардык ресурстардын түрлөрүнүн сарамжалдуу колдонуу;
 • мекемеде квалификациялуу кадрлар менен камсыз кылуу боюнча иш жүргүзөт, коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүү иш чараларын жүргүзөт, айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдарын талаптарын сактоо боюнча иштерди жүргүзүү;
 • мекеме жамаатынын социалдык өнүктүрүү боюнча чараларды жүзөгө ашырат, иштеп чыгууну камсыз кылат, корутунду жана жамааттык келишимди аткаруу, кадрларды тарбиялоо боюнча иш жүргүзөт;
 • өзүнө берилген укуктардын чегинде, бардык маселелерин чечет, жана аткарууну тапшырат айрым өндүрүштүк-чарбалык иш-милдеттерин башка кызмат адамдарына;
 • мекеменин ишмердүүлүгүндө мыйзамдуулуктун сакталышын активдүү пайдаланууну камсыз кылат, башкарууну өркүндөтүүдө укуктук чаралар активдүү колдонуу боюнча иш-аракеттерди алып барат, келишимдик тартипти жана чарбалык эсепти бекемдөө иш-аракеттери;
 • социалдык адилеттүүлүктүн принциптерин туура колдонулушун камсыз кылат, экономикалык жана административдик айкалыш ыкмалары менен жетектөө, маселелерди чечүүдө жеке башчылык жана коллегиялуулук талкуулоодо чечүү, материалдык жана моралдык жактан колдоо, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу, берилген тапшырмаларга ар бир кызматкердин жоопкерчилигин жогорулатуу.
 1. Тандоонун катышуусуна, төмөнкү учурларда жол берилбейт:
 • орунун ээлөөгө укугу жок, кызмат ордуна белгилүү бир мөөнөттүн ичинде соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде;
 • жазык жоопкерчилигине тартылганда;
 • документтерди берген учурда, тартиптик жазага тартылышы;
 • жакын туугандык (ата-энеси, жубайы, ага-инилери, эже-сиңдилери, балдары, кыздары, ошондой эле ага-инилери, эже-сиңдилери, ата-энелери жана жубайлардын балдары) жарандын жетекчилиги менен жол чарба департаментин же автомобиль жолдору башкармалыгынын (эгерде ЖТМ АЖМ баш ийүсүндө);
 • Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо;
 • Кыргыз Республикасынын жарандары 65 жаштан улуу.
 1. Тандоого катышуу үчүн, талапкерлер төмөнкү документтерди тапшырат:
 • жеке арызын;
 • резюме (CV форматындагы);
 • 2 фото 3×4;
 • Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү;
 • Кылмыш жоктугун, тастыктаган документ;
 • билим берүү, квалификация документтеринин көчүрмөлөрүн академиялык наам (даража) иштеген кадрлар менен же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн;
 • жана башка документтер алардын көчүрмөлөрү талапкерлердин кесиптик даярдыгын мүнөздөгөн, ошондой эле мүнөздөмөлөр, сунуштар, пикирлер ж. б. (жарандын каалоосу боюнча берилет).

Документтерди кагаз тигилүүчү папкада берүүсү зарыл, төмөнкү дарек боюнча: 720017, Бишкек шаары Исанова көч. 42, 2-этаж, 205 кабинетте, күн сайын саат 09:00 дөн 18:00 чейин (дем алыш күндөрү: ишемби жана жекшемби).

Квалификациялык талаптарга ылайык келген талапкерлер, тандоодон өтүү үчүн чакырылат. Өткөрүлчү күн жана орду жөнүндө, кошумча кабарландырылат. Талапкерлердин документтери жана маалыматтары талаптарга жооп бербегендери тандоого катышууга жол берилбейт.

Документтерди тапшыруу үчүн акыркы күн 2018-жылдын 12- февралы.

Байланыш тел.: 0 (312) 31-42-23, кабылдама: 31-42-36.