mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

Кыргыз Республикасынын транспорт жана Коммуникациялар министрлигинин астындагы жарандык авиация агенттиги 2021-жылдын 21-майындагы №2  министлер кабинетиинин Буйругу менен авиа компанияларга Таджикистан жарандарына Кыргыз Республикасы аркылуу ѳткѳнгѳ чектоо киргизди

Кыргыз Республикасынын транспорт жана Коммуникациялар министрлигинин астындагы жарандык авиация агенттиги 2021-жылдын 21-майындагы №2  министлер кабинетиинин Буйругу менен авиа компанияларга Таджикистан жарандарына Кыргыз Республикасы аркылуу ѳткѳнгѳ чектоо киргизди.

Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин астындагы жарандык авиация агенттиги 2021-жылдын 21-майындагы №2  министлер кабинетиинин Буйругу менен авиа компанияларга Таджикистан жарандарына Кыргыз Республикасы аркылуу ѳткѳнгѳ билет сатпай турууга чакырды тѳмѳндѳгү жарандардан башка:

-Кыргыз Республикасындагы Таджикистандын дипломатиялык кызматкерлерине жана алардын үй-бүлѳ мүчѳлѳрүнѳ;

-Чет мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрдүн жана алардын үй-бүлѳ мүчѳлѳрүнѳ алдын ала Кыргыз Республикасынын тиешелүү компетенттүү органдар менен макулдашкандан кийин.