mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

“Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2021-жылдын 4-октябрындагы № 291 “Эл аралык автомобиль ташууларын уюштурууга жана жүзөгө ашырууга жооптуу адамдардын кесиптик компетенттүүлүгүн тастыктоо жана тиешелүү сертификаттарды берүү тартиптерин бекитүү жөнүндө” буйругуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин буйругуна САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Колдонулуудагы редакция Сунушталган редакция
Эл аралык автомобиль ташууларын уюштурууга жана жүзөгө ашырууга жооптуу адамдардын кесиптик компетенттүүлүгүн тастыктоо жана тиешелүү сертификаттарды берүү тартиби
16-пункттун жетинчи абзацы
7. Автомобиль ташууларды уюштуруу жана аткаруу үчүн жооптуу адам, беш жылда бир жолудан кем эмес автомобиль ташууладры уюштурууга жана аткарууга жооптуу адамдарды кайра даярдаган жана квалификациясын жогорулаткан билим берүү мекемесинде квалификациясын жогорулатууга милдеттүү.

Эгерде жеке ишкер Кыргыз Республикасынын аймагында автомобиль ташууларды уюштуруу жана жүзөгө ашыруу үчүн жооптуу адамдын милдеттерин аткарган болсо, анда ал тарабынан автомобиль ташуулар боюнча курстун аяктагандыгы жөнүндө күбөлүк берүү боюнча чечим алынган күндөн баштап беш жыл бою күчүндө болот.

7. Автомобиль ташууларды уюштуруу жана аткаруу үчүн жооптуу адам (менеджер, логист, айдоочу), беш жылда бир жолудан кем эмес автомобиль ташууларды уюштурууга жана аткарууга жооптуу адамдарды кайра даярдаган жана квалификациясын жогорулаткан билим берүү мекемесинде квалификациясын жогорулатууга милдеттүү.

Эгерде жеке ишкер Кыргыз Республикасынын аймагында автомобиль ташууларды уюштуруу жана жүзөгө ашыруу үчүн жооптуу адамдын милдеттерин аткарган болсо, анда ал тарабынан автомобиль ташуулар боюнча курстун аяктагандыгы жөнүндө күбөлүк берүү боюнча чечим алынган күндөн баштап беш жылга чейин күчүндө болот.

 

12. Кошумча окутуу жана аттестациялоо үчүн жооптуу адам кесиптик билим берүү уюмдарына төмөнкүлөрдү тапшырат:

— ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык формадагы арыз;

— жогорку же орто атайын билим жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (дубликат);

— эмгек китепчесинен көчүрмө (анын дубликаты);

— ушул Тартиптин 3-тиркемесине ылайык формадагы аттестациялык баракча.

 

12. Кошумча окутуу жана аттестациялоо үчүн жооптуу адам кесиптик билим берүү уюмдарына төмөнкүлөрдү тапшырат:

— ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык формадагы арыз;

— паспорттун көчүрмөсү;

— айдоочулук күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

— ушул Тартиптин 3-тиркемесине ылайык формадагы аттестациялык баракча.

13. Кошумча окутуу, аттестациялоо жана жооптуу адамга күбөлүк берүү акы төлөнүүчү негизде жүргүзүлөт.

Жооптуу адам же ал иштеген уюм кошумча окутуу жана аттестациялоо үчүн акы төлөй алат.

Кошумча окутуунун тарифтери Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык, жеке адамдарды кайра окутуучу жана квалификациясын жогорулатуучу билим берүү мекемеси тарабынан монополияга каршы жөнгө салуу органы менен макулдашуу боюнча белгиленет.

13. Кошумча окутуу, аттестациялоо жана жооптуу адамга күбөлүк берүү акы төлөнүүчү негизде жүргүзүлөт.

Жооптуу адам же ал иштеген уюм кошумча окутуу жана аттестациялоо үчүн акы төлөй алат.

34. Күбөлүк беш жылга жарактуу. 34. Күбөлүктүн жарактуу мөөнөтү:

Биринчи жолу арыз берген ташуучуларга – бир жыл.

Мурда берилип, мөөнөтү бүткөн күбөлүктү кайра жаңыртып берүү тууралуу арыз берген ташуучуларга – беш жыл.

                       

 

                           Министр                                                                                       Т. Текебаев