mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

“Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун салыштырма таблицасы

Аракеттеги  редакция   Сунушталган  редакция
 “201глава.    Автомобиль жолдорун оңдоого жана күтүүгө  жыйым”.

66берене. Төлөөчү

Кыргыз Республикасында жана чет мамлекеттерде катталган  транспорт каражаттарынын ээлери (пайдалануучулары) жыйымды төлөөчүлөр болуп саналат.

662-берене. Төлөөнүн өлчөмү жана тартиби

Автомобиль жолдорун оңдоого жана күтүүгө жыйым алуунун өлчөмү жана тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Автомобиль жолдорун оңдоого жана күтүүгө  жыйымдан республикалык бюджетке түшкөн каражаттар республикалык бюджетте топтолот жана Жол фондунун каражаттарын түзөт.

 

 

271-берене . Утилдештирүү жыйымы

 841— берене . Төлөөөчү

Сымап камтылган калдыктарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди кайра иштетүүгө жыйым (утилдештирүү жыйымы) алар керектөөчүлүк касиеттерин жоготкондон кийин кайра иштетүүгө жаткан сымап камтылган буюмдарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди өндүрүүчүлөр, импорттоочулар тарабынан төлөнөт.

 

 

 

 

271-берене . Утилдештирүү жыйымы

841— берене . Төлөөөчү

Сымап камтылган калдыктарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди кайра иштетүүгө жыйым (утилдештирүү жыйымы) алар керектөөчүлүк касиеттерин жоготкондон кийин кайра иштетүүгө жаткан сымап камтылган буюмдарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди өндүрүүчүлөр, импорттоочулар тарабынан төлөнөт

Шиналарды жана жаңы пневматикалык резина покрышкаларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 401110000, 4011100003, 4011100009, 401120, 4011201000, 4011209000, 4011300000, 4011400000, 401150000, 4011500001, 4011500009, 4011700000, 4011900000), мурда колдонулган шиналарды жана покрышкаларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 4012110000, 4012120000, 4012190000), майлоочу майларды жана башка майларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 2710197100, 2710198200, 2710198400, 2710198600, 2710198800, 2710199200, 2710199400, 2710199800) кайра иштетүүгө жыйым өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар тарабынан төлөнөт.”;

84-2-берене. Төлөөнүн өлчөмү жана тартиби

 

1. Сымап камтылган калдыктарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди кайра иштетүүгө утилдештирүү жыйымынын өлчөмү, тартиби жана төгүүнүн мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

 

84-2-берене. Төлөөнүн өлчөмү жана тартиби

 

1. Сымап камтылган калдыктарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди кайра иштетүүгө утилдештирүү жыйымынын өлчөмү, тартиби жана төгүүнүн мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

 

 

 

Шиналарды жана жаңы пневматикалык резина покрышкаларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 401110000, 4011100003, 4011100009, 401120, 4011201000, 4011209000, 4011300000, 4011400000, 401150000, 4011500001, 4011500009, 4011700000, 4011900000), мурда колдонулган шиналарды жана покрышкаларды  (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 4012110000, 4012120000, 4012190000), майлоочу майларды жана башка майларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 2710197100, 2710198200, 2710198400, 2710198600, 2710198800, 2710199200, 2710199400, 2710199800) кайра иштетүүгө утилдештирүү жыйымын төлөөнүн өлчөмү, тартиби жана мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет.”;

 

   842.-берене  Төлөөнүн өлчөмү жана тартиби

Утилдештирүү жыйымын төлөөнүн эсебинен ресиубликалык бюджетке келип түшкөн каражаттар сымап камтылган калдыктарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди кайра иштетүү боюнма уюмдарга субсидияларды берүү түрүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик программаларын ишке ашыруу аркылуу сымап камтылган буюмдарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди пайдалануудан калган калдыктарды жыйноого. ташууга, кайра иштетүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн белгиленген тартипте бекитилген иштерди кошо каржылоого жумшалат.

 

  842-берене. Төлөөнүн өлчөмү жана тартиби

3.Утилдештирүү жыйымын төлөөнүн эсебинен республикалык бюджетке келип түшкөн каражаттар сымап камтылган калдыктарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди кайра иштетүү боюнма уюмдарга субсидияларды берүү түрүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик программаларын ишке ашыруу аркылуу сымап камтылган буюмдарды, полимердик жана желим баштыктарды (товардык позицияда ТЭИ ТН коддору 3923100000, 3923291000 жана 3923299000), бөтөлкөлөрдү жана идиштерди пайдалануудан калган калдыктарды жыйноого. ташууга, кайра иштетүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн белгиленген тартипте бекитилген иштерди кошо каржылоого жумшалат.

-“Шиналарды жана жаңы пневматикалык резина покрышкаларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 401110000, 4011100003, 4011100009, 401120, 4011201000, 4011209000, 4011300000, 4011400000, 401150000, 4011500001, 4011500009, 4011700000, 4011900000), мурда колдонулган шиналарды жана покрышкаларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 4012110000, 4012120000, 4012190000), майлоочу майларды жана башка майларды (товардык позициядагы ТЭИ ТН коду 2710197100, 2710198200, 2710198400, 2710198600, 2710198800, 2710199200, 2710199400, 2710199800) кайра иштетүүгө утилдештирүү жыйымынан чогулган каражаттар республикалык бюджетке түшөт.”.

 

 

 

Министр                                                   Т.К.Текебаев