mtd@mtd.gov.kg
+996 (312) 31 43 85
KG   RU  

“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 264 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын, анын ичинде техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбооруна САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 264 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын, анын ичинде техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбооруна

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Колдонулуудагы редакция Сунушталган редакция
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 264 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын, анын ичинде техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтому
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин карамагындагы башка уюмдардын, анын ичинде техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги

 

Мамлекеттик органдын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин карамагындагы уюмдун аталышы Негизги персоналдын штаттык бирдиктеринин саны Техникалык жана тейлөөчү персоналдын штаттык бирдиктеринин саны
7 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 578 71
  анын ичинде:
  борбордук аппараты 66 15
  аймактык бөлүмдөрү 16
  ведомстволук бөлүмдөрү 496 56
 

Мамлекеттик органдын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин карамагындагы уюмдун аталышы Негизги персоналдын штаттык бирдиктеринин саны Техникалык жана тейлөөчү персоналдын штаттык бирдиктеринин саны
7 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 618 80
  анын ичинде:
  борбордук аппараты 66 15
  аймактык бөлүмдөрү 16
  ведомстволук бөлүмдөрү 536 65